REVIT MEP - PHẦN LÝ THUYẾT

Đây là bộ video lý thuyết revit mep full ở bên nước ngoài để bạn tham khảo thêm. Nếu bạn không nghe được hãy xem các bước làm qua hình ảnh để hiểu cách sử dụng thông qua serial video này nhé. 
Nào chúng ta bắt đầu thôi !

VIDEO #1

VIDEO #2

VIDEO #3

VIDEO #4

VIDEO #5

VIDEO #6

VIDEO #7

VIDEO #8

VIDEO #9

VIDEO #10

VIDEO #11

VIDEO #12

VIDEO #13

VIDEO #14

VIDEO #15

VIDEO #16

VIDEO #17

VIDEO #18

VIDEO #19

VIDEO #20

VIDEO #21

VIDEO #22

VIDEO #23

VIDEO #24

VIDEO #25

VIDEO #26

VIDEO #27

VIDEO #28

VIDEO #29

VIDEO #30

Truyền nghề CEO xây dựng con đường tắt tới thành công trong nghề xây dựng”


Bạn có muốn nâng cấp lên khóa học truyền nghề CEO Xây Dựng để học được Full toàn bộ các kiến thức chuyên môn trong nghề xây dững lẫn kiến thức về kinh doanh và cuộc sống hay không? Tôi đang có một chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho bạn

Popup-tu-duong-kisato