Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. 5 Bước Thiết Lập File Revit Phải Làm Khi Khởi Tạo 1 Dự Án Mới - Học Revit

5 Bước Thiết Lập File Revit Phải Làm Khi Khởi Tạo 1 Dự Án Mới

Hey, xin chào bạn tôi Lương Trainer đây ạ

Chúc mừng bạn quay trở lại "Blog tự học Revit" - Nơi chia sẻ đam mêm về Revit

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn anh em 5 bước thiết lập file revit phải làm khi khởi tạo một dự án mớiNào chúng ta cùng khám phá 5 bước này là gì nhé.

1 - Chọn chuyên ngành thiết kế

 • Step 1: Bạn kích vô biểu tượng Revit / kích chọn hộp thoại Option
 • Step 2: Hộp thoại Option hiện ra / Chọn bảng “User Interface” (3) / Tích vào tất cả các mục như hình dưới (4) để chọn toàn bộ các chuyên ngành thiết kế hoặc chuyên ngành mà bạn cần trong phần mềm revit / Cuối cùng là nhấn “OK” (5) để đóng bảng Option

2 - Các bước khởi tạo 1 dự án mới

 • Step 1: Kích vào biểu tượng Revit (1)/ Kích vào ‘New” (2) / Kích vào “Project” (3)
 • Step 2: Bảng “New Project” hiện ra / Ta chọn “Construction Template” ở danh sách xổ xuống của mục “Browse.. để chọn kiểu template mẫu mặc định của revit dùng cho 3 phần kiến trúc, kết cấu, điện, nước” (4) / Nhấn “Ok” để tạo một dự án mới
 • Step 3: Một giao diện được hiện ra phục vụ cho việc thiết kế một dự án mới.

3 - Các bước lưu trữ một dự án mới

 • Step 1: Kích vào biểu tượng Revit (1)/ Kích vào “Save As” (2) / Chọn Project (3) để lưu dự án
 • Step 2: Bảng “Save As” hiện ra/ Đặt tên cho File cần lưu tại “File Name” (4) / Nhấn “Save” (5) để kết thúc việc lưu File

4 - Các bước thiế lập thông tin chung cho dự án

 • Step 1: Kích vào biểu tượng Manage (1)/ Kích vào “Project Information” (2)
 • Step 2: Bảng “Project Properties” xuất hiện / Ta thiết lập các thông tin ( đã được giải thích ở bảng bưới ) cho dự án
 • Step 3: Sau khi thiết lâp xong nhấn “Ok” để đóng bảng

5 - Các bước thiết lập đơn vị đo cho dự án

 • Step 1: Kích menu “Manage” (1) / Chọn biểu tượng “Project Units” (2)
 • Step 2: Bảng thiết lập đơn vị “Project Units” hiện ra / Chọn ‘Common” và thiết lập đơn vị dùng chung cho toàn bộ dự án như hình dưới
 • Length: Đơn vị dài, nhấn vào biểu tượng bên phải dòng Length của ô Format để thiết lập lại đơn vị dài
 • Units: Đơn vị. Kích vào danh sách bên cạnh để chọn lại đơn vị cho đơn vị dài
 • Rounding: Cách làm tròn số
 • Unit Symbol: Đơn vị ghi sau chữ số. ( None: là không ghi )
 • Area: Đơn vị đo diện tích
 • Volume: Đơn vị đo thể tích
 • Angle: Đơn vị đo góc
 • Slope: Đơn vị đo độ dốc
 • Currency: Đơn vị tiền tệ
 • Mass Density: Đơn vị khối lượng riêng
 • Step 3: Sau khi thiết lập xong, ta nhấn “Ok” để đóng bảng “Project Units”
About the author

Lương Trainer

Anh là Thạc Sỹ - Ksxd - Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Kisato. Đồng thời Là nhà đào tạo có số lượng follow lớn nhất trong ngành xây dựng hiện nay, Với hơn 50.000 người Follow trên các kênh khác nhau. Cũng như sở hữu hàng chục website liên quan tới lĩnh vực xây dựng. Bạn có thể ghé thăm anh ấy tại website http://luongtrainer.com/

Click here to add a comment

Leave a comment:


Popup-tu-duong-kisato